Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Селскостопанска постройка – животновъден обект, гаражни помещения и склад за селскостопанска продукция в ПИ 03504.198.48 – местност „Бучин дол

Инвестиционно предложение за „Селскостопанска постройка – животновъден обект, гаражни помещения и склад за селскостопанска продукция в ПИ 03504.198.48 – местност „Бучин дол-Мръц. Чешма”, землище на гр. Белица, община Белица”…/П-01-267-3