Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на парник в поземлен имот с идентификатор 04532.117.1, находящ се в местност „Герена“, землище на гр. Бобошево

Инвестиционно предложение „Изграждане на парник в поземлен имот с идентификатор 04532.117.1, находящ се в местност „Герена“, землище на гр. Бобошево, област Кюстендил“…/П-01-313-1