Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до Метанстанция “Струма петрол -1” ООД в гр. Кюстендил

Инвестиционно предложение „Изграждане на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до Метанстанция “Струма петрол -1″ ООД в гр. Кюстендил и съоръжения за захранване на консуматора”, с възложител “Овергаз Мрежи”АД…/П-01-154-1