Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100,0 м в имот с № 013006, м. „Студената вода”

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100,0 м в имот с № 013006, м. „Студената вода” по плана на с. Цапарево, община Струмяни“, с възложител „Софаш” ООД …/П-01-144-1