Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 65365.29.68, землище на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 65365.29.68, землище на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня“, с Възложител Е. Г…./П-01-90-3