Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вилни сгради и сграда-барбекю в УПИ 064017 и УПИ 064016 в землище на с.Стоб, община Кочериново

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вилни сгради и сграда-барбекю в УПИ 064017 и УПИ 064016 в землище на с.Стоб, община Кочериново, обл.Кюстендил“ с възложител П. Т…/П-01-118-3