Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води) към „Къща за гости” и ресторант „Калената къща”

Инвестиционно предложение „Изграждане на ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води) към „Къща за гости” и ресторант „Калената къща”, с.Калище, община Ковачевци“…/П-01-160-1