Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Басейни с обслужваща сграда към къщи за настаняване”, представляващи първи етап от „Комплекс от къщи за настаняване” в поземлен имот с идентификатор 65365.31.49 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Басейни с обслужваща сграда към къщи за настаняване”, представляващи първи етап от „Комплекс от къщи за настаняване” в поземлен имот с идентификатор 65365.31.49 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, и водопровод за минерална вода от резервоар за минерална вода“, с възложител „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ” ЕООД…/П-01-38-1