Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изменение на разрешително с № 22/15.03.2019 г. за водовземане на минерална вода за нуждите на къща за гости, собственост на „Кедър – 7“ ЕООД от сондаж № 1 ХГ от находище на минерална вода Сапарева баня гр. Сапарева баня“, с възложител „Кедър – 7“ ЕООД

Инвестиционно предложение „Изменение на разрешително с № 22/15.03.2019 г. за водовземане на минерална вода за нуждите на къща за гости, собственост на „Кедър – 7“ ЕООД от сондаж № 1 ХГ от находище на минерална вода Сапарева баня гр. Сапарева баня“, с възложител „Кедър – 7“ ЕООД…/П-01-245-1