Инвестиционно предложение „Мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот 021056 в землището на с. Гайтаниново

Инвестиционно предложение „Мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот 021056 в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител „ВИА КЪНСТЪКШЪН“ЕООД…/П-01-104-1