Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешителното за водовземане № 53/11.01.2022 г. от Сондаж № 1ВКП от находище на минерална вода изключителна държавна собственост – № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново – Гърмен“, с. Огняново и с. Гърмен

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешителното за водовземане № 53/11.01.2022 г. от Сондаж № 1ВКП от находище на минерална вода изключителна държавна собственост – № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново – Гърмен“, с. Огняново и с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител С. Заимов – управител на „Сибия“ ЕООД…/П-01-66-1