Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане №МВ-032017-ГБ/01.09.2017 г. от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане №МВ-032017-ГБ/01.09.2017 г. от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ чрез увеличаване на параметри на водовземане“ с възложител „НОВО СЛЪНЦЕ“ ЕООД…/П-01-150-3