Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения №41610012/11.07.2012 г.  от Сондаж №1хг от находище на минерална вода „Сапарева баня”

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения №41610012/11.07.2012 г.  от Сондаж №1хг от находище на минерална вода „Сапарева баня”, с възложител „Емали 2006” …/П-01-93-1