Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Път KNL3125 (IV-60117) „/KNL2124 Кюстендил – Дождевица/ Приют за бездомни животни – Блатец – Лисец – Леска“ – с дължина 7.600 км от които /от км 0+000 до км 3+300/ с дължина 3.300 км – рехабилитация; /от км 3+300 до км 3+800/ с дължина 0.500 км  – изграждане“

Инвестиционно предложение „Път KNL3125 (IV-60117) „/KNL2124 Кюстендил – Дождевица/ Приют за бездомни животни – Блатец – Лисец – Леска“ – с дължина 7.600 км от които /от км 0+000 до км 3+300/ с дължина 3.300 км – рехабилитация; /от км 3+300 до км 3+800/ с дължина 0.500 км  – изграждане“ с възложител Община Кюстендил…/П-01-214-1