Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Струмяни, подобект: Път BLG 2 314, Участък III-1082

Инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Струмяни, подобект: Път BLG 2 314, Участък III-1082(Кресна-Микрево-Каменица-Кърпелево-Цапарево, през с. Гореме до с. Цапарево, с дължина 5 172.50м от км 15+150 до км 20+330″, с възложител Община Струмяни…/П-01-397 -1