Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на разрушена и изнесена лява берма и дига на корекция на река Струма от река Рилска до Бобошево

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на разрушена и изнесена лява берма и дига на корекция на река Струма от река Рилска до Бобошево от км 4+700 до км 4+950, землище село Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“…/П-01-162-1