Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Увеличаване на разрешеното количество вода, добивана от ВС „Селската река“, находящо се в землището на с. Клисура

Инвестиционно предложение „Увеличаване на разрешеното количество вода, добивана от ВС „Селската река“, находящо се в землището на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград…/П-01-49-3