Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инж. Радослав Георгиев представи приоритетите на БД „Западнобеломорски район“

Инж. Радослав Георгиев представи приоритетите на БД „Западнобеломорски район“

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев представи на пресконференция основните задачи пред институцията. Като най–важни бяха посочени прилагането на европейското и българското законодателство за подобряване на управлението в областта на водите, поддържане на високо ниво на административното обслужване и осигуряване на прозрачност в работата на БДЗБР пред обществото и активен диалог с всички заинтересовани страни.

Той представи и етапите от изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения и компетенциите и ролята на БДЗБР по отношение на дейностите, свързани с управлението на риска от наводнения. Обсъдени бяха наводненията в община Кюстендил и предприетите мерки, както и нормативно установените компетенции на институциите по отношение на проводимостта  и изземването на наносни отложения.