Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инициатива по случай „Да изчистим България заедно“ „Подай ръка на природата“ – 17 септември 2022 г.

Да почистим България заедно.

Дами активно участващи в почистването на Благоевград, част от кампшанията “Да почистим България”.

През 2022 г. инициативата  се проведе под надслов „Подай ръка на природата“ и е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, се включиха за поредна година в мащабната инициативата „Да изчистим България заедно“.  Още на 16.09.2022 г. под надслов „Сливи за смет“ се извърши почистване на офисите, в резултат на което се събра голямо количество повторно използвана хартия, която бе подготвена за предаване за рециклиране.

Кампанията продължи и на следващия ден – 17 септември, като служителите на БДЗБР  почистиха района около административната сграда.

Акцент на мероприятието е опазване на околната среда чиста. В знак на съпричастност, служителите на БДЗБР взеха активно участие в мероприятието и „подадоха ръка на природата“.