Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Кампанията на Басейнова дирекция продължава в Кюстендил и Перник

Две срещи в рамките на обучителната и информационна кампания по проблеми, свързани с наводненията, се проведоха на 25 ноември в Кюстендил и Перник. Кампанията е организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) – Благоевград.

Присъстваха представители на регионални институции и на местната власт, ангажирани с управлението на риска от наводнения. В срещата в Кюстендил  участие взеха областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски, както и неговият заместник Емил Атанасов.

В рамките на двете срещи бяха представени  добри практики и натрупания опит при актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Дадена беше и полезна информация, свързана с предстоящото разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения, отчитаща напредъка по изпълнение на програмата от мерки на ПУРН на Западнобеломорски район (2016-2021 г.).  В хода на разговорите бяха обсъдени редица въпроси за подобряване на координацията между БДЗБР и органите на местната власт, в т.ч. и по актуални и специфични проблеми извън наводненията.