Контакти
Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград
бул. “Св. Димитър Солунски” №66, п.к. 441Директор – инж. Радослав Георгиев

тел.:+359 73 894 103
факс:+359 73 894 102
e-mail: bdblg@wabd.bg

Телефон за справки по процедури фронт-офис:
073 894 130

Оперативен телефон за регистриране на сигнали за опасност от наводнения:
0879 400 678

Сигнали за корупция: Всеки гражданин или организация, както и всеки служител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, може да сигнализира за корупционно поведение или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служителите на дирекцията. За повече информация прочетете тук.