Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Контакти
  Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград
  бул. “Св. Димитър Солунски” №66, п.к. 441

  тел.:+359 73 894 103
  e-mail: bdblg@wabd.bg

  Работно време на центъра за административно обслужване е от понеделник до петък:
  от 08.30 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

  Телефон за справки по процедури ЦАО:
  073 894 130

  Оперативен телефон за регистриране на сигнали за опасност от наводнения:
  0879 400 678

  Сигнали за корупция: Всеки гражданин или организация, както и всеки служител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, може да сигнализира за корупционно поведение или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служителите на дирекцията. За повече информация прочетете тук.