Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Регистър и отчети

Регистър и отчет на извършената контролна дейност:

2024 г

Регистър на извършената контролна дейност

2023 г

Регистър на извършената контролна дейност

2022 г

Регистър на извършената контролна дейност

2021 г

Регистър на извършената контролна дейност

2020 г

Регистър на извършената контролна дейност


2019 г

Регистър на извършената контролна дейност


2018 г

Регистър на извършената контролна дейнос


Архив

Регистър и отчети-контрол 2017 г.

Регистър и отчети-контрол 2016 г.

Регистър и отчети-контрол 2015 г.

Регистър и отчети-контрол 2014 г.

Регистър и отчети-контрол 2013 г.

Регистър и отчети-контрол 2012 г.