Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Министър Ивелина Василева ще открие новия резервоар за минерална вода в гр. Сандански

Министър Ивелина Василева ще открие новия резервоар за минерална вода в гр. Сандански

Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева ще открие новоизградения подземен резервоар и помпена станция за минерална вода в гр. Сандански. Официалното откриване на съоръжението ще се състои на 10.11.2016 г., от 13.30 ч. в южния град.

На събитието ще присъстват и заместник-министърът на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, изпълнителният директор на ПУДООС г-жа Ренета Колева, директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” г-жа Вангелия Иванова, кметът на Община Сандански г-н Кирил Котев, екипът проектирал съоръжението, фирмата изпълнител на обекта, надзорната фирма, както и жители и гости на курортния град.

Новият резервоар е с вместимост 382 куб. м и ще събира водните количества от каптиран естествен извор № 8 и сондаж № 6 от находище на минерална вода „Сандански” гр. Сандански – изключителна държавна собственост.

Стойността на проекта е 215 176,72 лв., финансиран със средства от ПУДООС.

Бъдещата експлоатация на новия подземен резервоар и помпената станция ще спре загубата на минерална вода  от находище „Сандански“, и ще позволи по-рационалното ѝ използване.

След официалното откриване на резервоара, от 14.00 часа, в парк – хотел „Пирин“, гр. Сандански, ще се проведе информационна среща по Пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води, финансирана от НДЕФ. Тя ще бъде открита от Министъра на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева. Участие ще вземат и зам.-министърът на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, Директора на БД „Западнобеломорски район” – г-жа Вангелия Иванова и г-жа Камелия Георгиева – Изпълнителен директор на НДЕФ.

Целта на срещата е да се представи пилотната програма финансирана от НДЕФ, която вече стартира приема на проекти на 1 ноември, като срокът за внасяне на предложения от общините  е 16 декември тази година. Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева, като кандидатите трябва да представят готови предпроектни проучвания, технически проекти и бизнес план, доказващ икономическата целесъобразност на проектите. Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се реализира през 2017 г.

Със средствата ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините, като за останалата половина от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. Освен безвъзмездното финансиране на общините, ще има възможност да се покрият и лихвите по взетите от тях кредити. По програмата ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на довеждащата инфраструктура за пренос на минерална вода. (публикувано на 04.11.2016 г.)