Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Много емоции за Деня на Земята в 8 СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград

Много емоции за Деня на Земята в 8 СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград

                                                                                              Няма налично описание.

Отбелязването на Деня на земята – 22 Април, започна с открит урок на тема „Пазим природата“, изнесен от представители на БДЗБР – Благоевград и РИОСВ – Благоевград. Учениците от 3 „в“ клас  слушаха с интерес, като вземаха дейно участие- споделяха личния си опит в грижата за природата, отговаряха и задаваха въпроси . Децата разказаха как почистват тревните площи по тяхна собствена инициатива, което показва колко отговорни и загрижени са за околната среда. Самите те споделиха, че ходят на училище пеш, вместо с автомобили, като по този начин се грижат за въздух, който всички ние дишаме, както и за тяхното физическо здраве. Децата впечатлиха със своята загриженост, самоинициативност, отговорност и дисциплина относно опазването на природата чиста.

Няма налично описание.

След открития урок учениците от 3“в“ клас сами засадиха три боря дръвчета (бреза и два червени дъба) в двора на училището, като за целта предварително бяха подготвили местата за засаждането им.

Няма налично описание.

Децата приветстваха идеята с голям ентусиазъм и се забавляваха през цялото време, докато засаждаха сами своите дръвчета и накрая обещаха да продължат да се грижат за тях.

Със саденето на фиданките провокирахме децата, да бъдат съпричастни към създаването и опазването на зелените пространства около нас, да участват не само в засаждането, но и в последващата грижа за дръвчетата, като по този начин ще превърнат двора на училището им по-зелен, по-чист и още по- красив.