Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Заявление и деклариця за участие в конкурс:


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-17/21.09.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел “Разрешителни”,дирекция “Планове и разрешителни”  при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-13/12.06.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши счетоводител  в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-11/05.06.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Системен администратор II степен в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал. 2  от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-10/26.05.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук

  • Конкурсът за длъжността Старши експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” е прекратен, поради липса на кандидати. (публикувано на 13.06.2023 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-9/26.05.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-7/26.04.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук

  • Конкурсът за длъжността Старши експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” е прекратен, поради липса на кандидати. (публикувано на 12.05.2023 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-5/10.04.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Главен счетоводител  в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук(публикувано на 10.04.2023 г.)


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-2/06.03.2023 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Главен счетоводител  в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-26/30.12.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши счетоводител  в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-25/19.12.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция  “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-22/02.12.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Младши експерт  в  отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-19/15.11.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция  “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-18/11.11.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-14/09.09.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Стариши експерт  в отдел “Разрешителни”,  Дирекция “Планове и Разрешителни”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-15/09.09.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността Старши счетоводител  в   Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-10/14.07.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността главен експерт  в отдел “Разрешителни”,  Дирекция “Планове и Разрешителни”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук

Конкурсът за длъжността Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“е прекратен, поради липса на допуснати кандидати.


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-9/12.07.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността инспектор  в  Дирекция “Контрол”,   при БДЗБР – 1 щ. бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-7/10.05.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността началник отдел  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-3/14.02.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността началник отдел  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук

  • Конкурсът е прекратен, поради липса на кандидати.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/14.02.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността инспектор в  Дирекция “Контрол”, при БДЗБР – 3 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-2/14.02.2022 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността главен експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-3/07.10.2021 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук

Със Заповед № ЧР-03-8/15.11.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се възобновява провеждането на конкурсната процедура за длъжността Старши експерт в отдел “Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“.

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ЧР-03-6/20.10.2021 г. реши допуснатите кандидати да се явят на  24.11.2021 г. от 09:00 часа за решаване на тест в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, бул. „Св. Димитър Солунски” №66, Заседателна зала 2.

В същия ден ще бъде проведено и интервю с кандидатите, успешно издържали теста.

Конкурсните процедури ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, като е необходимо кандидатите да представят един от следните документи:

– валидни документи удостоверяващи завършена ваксинационна схема срещу COVID-19;

– документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 с посочена в него дата, удостоверяваща положителен резултат от проведен PCR тест или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19. Документът е валиден за периода от 11-тия до 365-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;

– отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура, изследване PCR тест;

– отрицателен резултат от проведен до 48 часа бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19;

– удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml.


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-2/04.10.2021 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши инспектор  в  Дирекция “Контрол”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук

Със Заповед № ЧР-03-8/15.11.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се възобновява провеждането на конкурсната процедура за длъжността Старши инспектор в дирекция „Контрол“.

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ЧР-03-5/18.10.2021 г. реши, допуснатите кандидати да се явят на  23.11.2021 г. от 09:00 часа за решаване на тест в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, бул. „Св. Димитър Солунски” №66, Заседателна зала 2.

В същия ден ще бъде проведено и интервю с кандидатите, успешно издържали теста.

Конкурсните процедури ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, като е необходимо кандидатите да представят един от следните документи:

– валидни документи удостоверяващи завършена ваксинационна схема срещу COVID-19;

– документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 с посочена в него дата, удостоверяваща положителен резултат от проведен PCR тест или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19. Документът е валиден за периода от 11-тия до 365-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;

– отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура, изследване PCR тест;

– отрицателен резултат от проведен до 48 часа бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19;

– удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 01.10.2021 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/01.10.2021 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт  в  Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 28.08.2020 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-7/27.08.2020 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността главен експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук  (публикувано на 28.08.2020 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 29.06.2020 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-4/29.06.2020 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 29.06.2020 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-3/29.06.2020 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 15.07.2019г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЧР-03-03/12.07.2019г. на Директора обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 20.05.2019г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЧР-03-01/20.05.2019г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 22.10.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-9/22.10.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжностите Инспектор – 1бр. и Главен инспектор – 1бр. в Дирекция “Контрол” . С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 21.08.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-07/17.08.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 24.04.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-04/23.04.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Със заповед ЛС-03-6/17.05.2018г Нели Гоцева е определена за председател на конкурсната комисия


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 05.02.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-1/02.02.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността Директор на Дирекция “Планове и разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 1.12.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-23/01.12.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 10.11.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-20/08.11.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 10.11.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-19/08.11.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността инспектор в Дирекция “Контрол” 2бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-16/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността инспектор в Дирекция “Контрол”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-15/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността главен инспектор в Дирекция “Контрол”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 07.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-11/06.04.2017г. обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Планове”, Дирекция “Планове и разрешителни”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

OБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-10/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” – 2 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-09/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Конкурсната процедура за длъжността старши експерт а отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни” е приключена без класиране.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 17.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-03/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-04/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 05.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-02/05.01.2017г. обявява конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекциа “Административни, правни и финансови дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

О Б Я В Л Е Н И Е  (публикувано на 04.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона а държавния служител и Заповед № ЛС-03-01/03.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в дирекция “Административни, правни и финансови дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВИ ЗА РАБОТА – АРХИВ