ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Обяви за работа

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 15.07.2019г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЧР-03-03/12.07.2019г. на Директора обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 20.05.2019г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЧР-03-01/20.05.2019г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 22.10.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-9/22.10.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжностите Инспектор – 1бр. и Главен инспектор – 1бр. в Дирекция “Контрол” . С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 21.08.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-07/17.08.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 24.04.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-04/23.04.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Със заповед ЛС-03-6/17.05.2018г Нели Гоцева е определена за председател на конкурсната комисия


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 05.02.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-1/02.02.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността Директор на Дирекция “Планове и разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 1.12.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-23/01.12.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 10.11.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-20/08.11.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 10.11.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-19/08.11.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността инспектор в Дирекция “Контрол” 2бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-16/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността инспектор в Дирекция “Контрол”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-15/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността главен инспектор в Дирекция “Контрол”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 07.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-11/06.04.2017г. обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Планове”, Дирекция “Планове и разрешителни”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

OБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-10/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” – 2 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-09/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Конкурсната процедура за длъжността старши експерт а отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни” е приключена без класиране.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 17.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-03/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-04/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 05.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-02/05.01.2017г. обявява конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекциа “Административни, правни и финансови дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

О Б Я В Л Е Н И Е  (публикувано на 04.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона а държавния служител и Заповед № ЛС-03-01/03.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в дирекция “Административни, правни и финансови дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВИ ЗА РАБОТА – АРХИВ