ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Обяви за работа


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-3/07.10.2021 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-2/04.10.2021 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши инспектор  в  Дирекция “Контрол”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 01.10.2021 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/01.10.2021 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт  в  Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 28.08.2020 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-7/27.08.2020 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността главен експерт  в  отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук  (публикувано на 28.08.2020 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 29.06.2020 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-4/29.06.2020 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 29.06.2020 г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а,  ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-3/29.06.2020 г.  на Директора, обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 15.07.2019г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЧР-03-03/12.07.2019г. на Директора обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 20.05.2019г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЧР-03-01/20.05.2019г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 22.10.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-9/22.10.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжностите Инспектор – 1бр. и Главен инспектор – 1бр. в Дирекция “Контрол” . С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 21.08.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-07/17.08.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 24.04.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-04/23.04.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Със заповед ЛС-03-6/17.05.2018г Нели Гоцева е определена за председател на конкурсната комисия


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 05.02.2018г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-1/02.02.2018г. на Директора обявява конкурс за длъжността Директор на Дирекция “Планове и разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.


ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 1.12.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № ЛС-03-23/01.12.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 10.11.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-20/08.11.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни” 1бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 10.11.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-19/08.11.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността инспектор в Дирекция “Контрол” 2бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-16/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността инспектор в Дирекция “Контрол”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломоески район” на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-15/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността главен инспектор в Дирекция “Контрол”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 07.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-11/06.04.2017г. обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Планове”, Дирекция “Планове и разрешителни”. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

OБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-10/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Планове” – 2 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-09/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Конкурсната процедура за длъжността старши експерт а отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни” е приключена без класиране.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 17.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-03/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Разрешителни” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-04/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 05.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-02/05.01.2017г. обявява конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекциа “Административни, правни и финансови дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

О Б Я В Л Е Н И Е  (публикувано на 04.01.2017г.)

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона а държавния служител и Заповед № ЛС-03-01/03.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в дирекция “Административни, правни и финансови дейности” – 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВИ ЗА РАБОТА – АРХИВ