Неполучена кореспонденция

Публично обявление на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 195б, ал. 2, т. 3 от Закона за водите, относно започнало производство за издаване на акт за установяване публично държавно вземане до Управителя на “Аква Парк” ЕАД, гр. София. (публикувано на 06.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №8/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №9/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №10/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №11/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №12/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №13/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №14/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево относно Акт за установяване на публично държавно вземание №15/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” на името на “ВиК-Стримон” ООД.  (публикувано на 01.08.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Атанас Георгиев управител на “Алфа Груп 1” ЕООД гр. Пловдив, относно Акт за публично държавно вземане. (публикувано на 26.07.2019г.)