Неполучена кореспонденция

Публично обявлеине на писмо до г-жа Елена Таскова, управител на “АКВА ПАРК” ЕАД, гр. София на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №5/18.03.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №8/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” .(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №9/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” .(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №10/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” .(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №11/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №12/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №13/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №14/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Михаил Генов и г-н Васил Димитров, управители на “ВиК-Стримон” ООД, с. Микрево на покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно Акт за установяване на публично държавно вземание №15/15.05.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.(публикувано на 09.10.2019 г.)

Публично обявление на писмо до г-н Румен Ц., относно Решение № ПО – 01-91/04.07.2019 г., за отказ за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 41160012/19.06.2009 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (публикувано на 02.10.2019 г.)