Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Отменено редовно заседание на Басейновия съвет към БД ЗБР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въведените временни противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 и съгласно  Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването, в сила от 21.10.2021г., Ви уведомявам, че провеждането на 1-во редовно заседание на Басейновия съвет към БД ЗБР, което бе насрочено за 22.10.2021г. се отлага.

Бихме искали присъстващите да се чувстват спокойни, затова се налага да предприемем тази мярка.

Нова дата за провежданe на събитието ще бъде насрочена след нормализиране на ситуацията, в периода 22-26.11.2021г., за което ще ви уведомим своевременно.

Благодарим Ви за разбирането и най-вече бъдете здрави!

Оставаме на Ваше разположение!

БД ЗБР