Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

От сайта на НИМХ 09:00ч. на 07.12.2021 г.

Западнобеломорски басейн: Днес (06.12) и утре в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията през нощта на 06 срещу 07.12 в долните части от водосборите на р. Места и на р. Струма (и притока й р. Струмешница). От обедните часове на 08.12 речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки Места и Струма.
В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 06.12 и през нощта на 06 срещу 07.12.2021 г. във водосборите на: р. Доспат (р. Осиковска, р. Жижовска, р. Караджадере и по основната река), р. Места (в долното течение по основната река и в притоците й р. Грамадна, р. Матан, р. Вищерица, р. Канина, р. Граднишка, р. Лъкенска, р Каменица, р. Дъбнишка, р. Мътница, р. Бистрица, р. Корнишка, р. Туфча, р. Неврокопска), р. Струма (в долното течение по основната река и в притоците й р. Джерман, р. Лява река, р. Копривлен, р. Лисийска. р. Логодашка, р. Стара река, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Мелнишка. р. Струмешница (притока й р. Петричка), р. Пиринска Бистрица).
В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози” към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Валерия Йорданова, инж Георги Кошинчанов