Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

От сайта на НИМХ 09:00ч. на 11.12.2021 г.

Западнобеломорски басейн: Днес (11.12) в резултат на валежи и снеготопене се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Има опасност от локални разливи в средното и долното течение на р. Струма, долното течение на р. Места, както и в планинските притоци на реките от басейна. В периода 12-14.12 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 11.12.2021 г. във водосборите на р. Доспат (р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река), р. Места (р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Глазна, р. Бъндерица, р. Демяница, р. Исток, р. Матан, р. Ръждавица, р. Вищерица, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Бистрица, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река), р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река, р. Бистрица Пиринска), р. Струма (р. Треклянска, р. Явор, р. Светля, р. Драговищица, р. Ломничка, р. Бистрица (Соволянска), р. Глогошка, р. Новоселска, р. Гращица, р. Елешница, р. Речица, р. Копривлен, р. Лисийска, р. Логодашка, р. Стара река, р. Сушичка, р. Потока, р. Влахинска, р. Бистрица (Санданска), р. Цапаревска, р. Лебница, р. Мелнишка, р. Струмешница, р. Градешница, р. Петричка, по основната река).

Според Европейска Система за Информираност за Наводненията (EFAS) има значителна опасност от възникване на наводнения (поройни и речни) вечерта на 11.12 и през нощта на 11 срещу 12.12 във водосборите на р. Струма (в районите между гр. Благоевград и гр. Сандански), р. Места (в районите между гр. Гоце Делчев и с. Хаджидимово)

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Весела Стоянова