Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Дива Боровинка” ЕООД, гр. Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Дива Боровинка” ЕООД, гр. Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води , чрез съществуващи водовзеmнu съоръжения…/РР-08-2-2