Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Почистване под мотото „С мисъл за утре“ организира БДЗБР

На 17 март (петък) 2023 г. в 10 часа над 160 души ще се включат в почистването на отпадъците от пътните отбивки по течението на р. Струма, от изхода на гр. Благоевград до влизане в гр. Кресна. Инициативата с мото „С мисъл за утре“ е на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ като част от кампанията на МОСВ за почистване на замърсени терени за 2023 г.

Целта на акцията е да ангажира преминаващите с поддържане чистотата на крайпътните територии, за да се намери трайно решение и да не бъдат замърсявани. От Басейнова дирекция припомнят, че от местата в близост до река Струма отпадъците попадат във водите ѝ и освен, че са предпоставка за замърсяване, стават част от хранителната верига на рибната фауна. Почистването на над 50 отбивки ще подобри облика на пътното трасе на Е-79, което преминава през живописното Кресненско дефиле.

Участниците са още служители на Национален парк „Рила“, Национален парк „Пирин“, РИОСВ – Благоевград, Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград, ЦУ на ЮЗДП, ТП ДГС – Благоевград, ТП на ДГС „Симитли“, ТП на ДГС „Кресна“, Община Симитли, Община Кресна, „Напоителни системи“ ЕАД. В акцията ще участват и ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Симитли и членове на клуб „Рафтинг БГ“.