Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Предстояща пресконференция за представяне на визията за развитие на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Предстояща пресконференция за представяне на визията за развитие на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

На 8.12.2017 г., петък, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) ще даде пресконференция, на която директорът инж. Радослав Георгиев ще представи своята визия и цели за дългосрочното развитие на дейността на дирекцията.

Пресконференцията е от 9,30 ч в сградата на БДЗБР, Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” №66, в Посетителски център – втори етаж. Акцент ще бъде поставен и върху предстоящите дейности, които ще залегнат в годишния план на БДЗБР за 2018 г