Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Пресконференция за представяне на дейностите изпълнени през месец ноември 2016г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Пресконференция за представяне на дейностите изпълнени през месец ноември 2016г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

На 20.12.2016 г., от 14.00 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР” ще се проведе редовна пресконференция. На нея ще бъде представена дейността на Басейнова дирекция за месец октомври (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.). (публикувано на 19.12.2016 г.)

 

Регистрационна форма за участие във Второ редовно заседание на басейнов съвет за 2016г.