Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проверка от страна на БД „Западнобеломорски район”

Проверка от страна на БД „Западнобеломорски район”

БД „ЗБР” информира, че във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон” на БД „ЗБР” в 17:15ч. на 06 октомври 2016г., както и сигнал от Сдружение „Балканка” от 17:45ч. на същата дата, отнасящи се за замърсяване на р.Струма след яз. „Пчелина”, причинено от изпускане на води, носещи тиня от цитирания язовир е извършена незабавна проверка от страна на БД „Западнобеломорски район”.

В хода на проверката е установено, че ВЕЦ „Пчелина” работи и това е причината за състоянието на река Струма след язовира. По време на проверката ВЕЦ „Пчелина” незабавно е преустановил работата.

Днес, 07.10.2016г. в 09:00ч. от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места” е потвърдено, че ВЕЦ „Пчелина” не е работил след проверката, извършена от страна на БД „ЗБР”.

Обемът в язовира, измерен към 08:00ч. днес от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”  е 53,400 млн.м3, кота 619,57м.

 

БД „ЗБР” се ангажира да иска през целия ден информация от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”, с цел недопускане нарушаване параметрите на режимен график на МОСВ за месец октомври, съгласно който ВЕЦ „Пчелина” може да работи при обем над 53, 500 млн.м3.