Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект за нов горски автомобилен път „Обходен ТГП „Пелатиково-Кумина дупка“ – четвърта степен на свлачище над с. Пелатиково на територията на ТП ДГС „Невестино“ с възложител ТП ДГС „Невестино“

Проект за нов горски автомобилен път „Обходен ТГП „Пелатиково-Кумина дупка“ – четвърта степен на свлачище над с. Пелатиково на територията на ТП ДГС „Невестино“ с възложител ТП ДГС „Невестино“…/П-01-273-1