Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредните последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива на „Мини Перник“ ЕАД в рамките на гр. Перник

Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредните последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива на „Мини Перник“ ЕАД в рамките на гр. Перник – Зона I, ж.к.Драгановец“ и Зона I. 1 ж.к. „Драгановец“ по плана на гр. Перник, община Перник…/П-01-6-6