Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (пета версия от октомври 2021 г.) и Доклад за Екологична оценка (ДЕО) за проект на „Програма Околна среда 2021-2027г.“

Проект на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (пета версия от октомври 2021 г.) и Доклад за Екологична оценка (ДЕО) за проект на „Програма Околна среда 2021-2027г.“ (версия 5.0)…/П-01-367-1