Публично обяваване на план извлечение за извеждане на отгледни, възобновителни и технически сечи в землището на с. Богослов и с. Преколница

Публично обяваване на план извлечение за извеждане на отгледни, възобновителни и технически сечи в землището на с. Богослов и с. Преколница, община Кюстендил…/П-01-238-1