Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-165/06.12.2018 г. от кмета на Община Сатовча

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-165/06.12.2018 г. от кмета на Община Сатовча, с. Сатовча за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение…/РР-01-165-14