Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-291/21.11.2018 г. от Г. Р. управител на „Радински 2019“ ЕООД

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-291/21.11.2018 г. от Г. Р. управител на „Радински 2019“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-3-10