Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявление на писмо до Управителя на “Бийстън енерджи” АД относно продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №41140133/19.06.2009 г.

Публично обявление на писмо до Управителя на “Бийстън енерджи” АД относно продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №41140133/19.06.2009 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”…/РР-16-20-1