Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект по заявление от Кмета на община Разлог, с цел Корекция на река Язо в участък между ул. Екзарх Йосиф“ (мост)

Публично обявяване за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект по заявление от Кмета на община Разлог, с цел Корекция на река Язо в участък между ул. Екзарх Йосиф“ (мост) до ул. „Младост“ в гр. Разлог, община Разлог…/РР-05-25-6