Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от г-н Радослав Ревански – кмет на Община Белица

Публично обявяване на заявление от г-н Радослав Ревански – кмет на Община Белица, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения …/РР-02-128-14