Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „Софаш“ООД, село Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на заявление от „Софаш“ООД, село Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, къщи за гости, бунгала, ресторант, къмпинг зона и малък басейн“ , предвидени да бъдат изградени в имот № 013006, местност „Студената вода“ ,село Цапарево, община Струмяни…/РР-06-7-5