Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от управителя на„МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД, с. Мурсалево за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от управителя на„МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД, с. Мурсалево за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-25_Обявление  /., РР-07-25_писмо