Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление Кмета на община Гоце Делчев за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление Кмета на община Гоце Делчев за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Марево и улици между о.т. 18-20 в кв. 5 и о.т. 46-49 в кв. 16, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград….РР-01-293-2