Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел възстановяване на защитното земно покритие на газопроводната тръба на Транзитния газопровод за Македония и технологичната далекосъобщитебна връзка при прехода на р. Струма, чрез изграждане на укрепително съоръжение на ПК 302+08 до с. Гирчевци, община Кюстендил…/РР-05-20-4