Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел извършване на основен ремонт на мост на траен горски път „Дъба – Чакърица – Куртовска река”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел извършване на основен ремонт на мост на траен горски път „Дъба – Чакърица – Куртовска река” в землището на община Якоруда, област Благоевград, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Якоруда”…/РР-05-12-1