Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел подземно преминаване на кабел 20 kV през река Джерман за захранване на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница“….РР-01-257-4