Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел, ,,Изграждане на линейна инфраструктура- временен мост през река Струма

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел, ,,Изграждане на линейна инфраструктура- временен мост през река Струма за преминаване на строителната механизация в местността ,,Лаката“ в землището на село  Бело поле и село Бучино, община Благоевград, област Благоевград при изграждането на АМ ,,Струма“ ЛОТ 3.1. и ЛОТ 3.2.1.“…/РР-05-9-10